Huisregels

Jeugdfilmfestival Antwerpen hecht de grootste waarde aan respect en veiligheid voor alle bezoekers, gasten en medewerkers. We tolereren geen enkele vorm van geweld of ongewenst gedrag.

JEF makersdag 2023
Daria Miasoedova

Ongewenst gedrag melden

Op het jeugdfilmfestival moet iedereen zich veilig voelen, tijdens alle activiteiten. Zie of ervaar je toch grensoverschrijdend gedrag? Spreek dan meteen een van onze medewerkers of vrijwilligers aan. Zij zijn aanwezig op elke locatie en zullen je onmiddellijk helpen.

Je kan ook onze vertrouwenspersoon contacteren.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Jeugdfilmfestival Antwerpen is een toegankelijk festival dat het grootste belang hecht aan respect en integriteit. We tolereren geen enkele vorm van pestgedrag of grensoverschrijdend gedrag, op geen enkele locatie en tijdens geen enkel evenement.

Grensoverschrijdend gedrag kan zijn, maar is niet beperkt tot:

  • agressie, zowel verbaal als fysiek
  • ongepast fysiek contact
  • ongepaste seksuele aandacht
  • racisme
  • pesten of stalken
  • ongewenste fotografie of video-opname
  • holebi- en transfobie

Aandacht voor kinderrechten

Jeugdfilmfestival Antwerpen onderschrijft nadrukkelijk alle mensen- en kinderrechten. In onze programmatie en tijdens het festival hebben wij bijzondere aandacht voor de onderstaande rechten.

Recht op cultuur

Kinderen en jongeren hebben het recht om deel te nemen en bij te dragen aan cultuur. Ze hebben het recht om hun eigen taal te spreken. Ze hebben recht op bescherming van hun auteursrecht en hun eigen naam.

Recht op eigen mening

Kinderen en jongeren mogen hun eigen mening hebben over school, politiek, gezin, gevoelens en de dingen die ze om zich heen en in film zien gebeuren. Kinderen en jongeren mogen hun mening laten horen en ze hebben recht op de informatie die hen toelaat hun eigen mening te vormen. Ze hebben het recht om te denken wat ze zelf willen, ook als het gaat over godsdienst of andere levensovertuigingen.

Recht op anders zijn

Discrimineren mag nooit. Niet op basis van afkomst, geaardheid, leeftijd, handicap of geloof.

Recht op privacy

Kinderen en jongeren hebben recht op respect voor hun privéleven.

Recht op bescherming tegen geweld

Kinderen en jongeren moeten beschermd tegen mishandeling en verwaarlozing, seksueel misbruik, kinderhandel en ontvoering en alle andere vormen van uitbuiting en geweld.